Bernard Maseli

 

View the Guestbook
sobota 10/16/2021 17:38:47 UTC
Usuń komentarz:

Niestety hasło jest niepoprawne.


Czy na pewno chcesz usunąć wpis z Magda (glob)Trotti(erus)?
Usunięty wpis nie może zostać przywrócony.
 
Wpisz hasło administratora: